Veras cookie-erklæring

Her finner du en oversikt over Veras bruk av informasjonskapsler (cookies).

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Veras bruker informasjonskapsler til tre formål:

  • For at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.
  • For å tilby skjemafunksjonalitet.
  • I fremtiden vil informasjonskapsler brukes til webanalyse, altså å vurdere hvordan nettstedet brukes og kartlegge forbedringspotensial. Per i dag bruker vi ikke cookies til webanalyse.

Når du avlegger et besøk til veras.no installerer vi cookies som er nødvendig for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre (se oversikt over valgfrie og nødvendige cookies nedenfor).

Dersom du samtykker, kan vi også installere cookies som tjener andre formål, som statistikk og analyse eller brukervennlighet. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst.

Bruk av cookies reguleres i ekomloven § 2-7b.

Veras personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For Veras er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Når samler Veras inn personopplysninger?

Vi samler inn personlig data når du foretar deg en bestilling på våre bursdagsrom. Dette er fordi vi må kunne knytte en online-bestilling til personen som bestilte varen og kommer til oss for å motta varen.

GDPR

I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes. Dette kalles noen ganger «retten til å bli glemt».

Du kan kreve sletting av opplysningene dine i følgende tilfeller:

  • Dersom du benytter deg av din rett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine .
  • Dersom virksomheten behandler personopplysningene dine fordi du har gitt samtykke og du trekker tilbake samtykket.
  • Dersom du er mindreårig og har brukt en digital tjeneste, slik som sosiale medier.
  • Dersom det ikke lenger er nødvendig å beholde opplysningene dine – formålet med opplysningene er oppnådd.
  • Dersom opplysningene har blitt innhentet ulovlig.
  • Dersom virksomheten har sletteplikt etter loven.

Veras skal gjennomføre sletting uten ugrunnet opphold og normalt senest innen én måned.